Επικαλύψεις Δαπέδου

Οι τεχνολογίες για την επικάλυψη δαπέδου της Ceresit προσφέρουν πλήρη γκάμα προϊόντων και συστημάτων:  ξεκινώντας από την επισκευή, την προετοιμασία και την εξομάλυνση του υποστρώματος μέχρι τη συγκόλληση και τη στερέωση ποικιλίας υλικών επικάλυψης δαπέδου.

Όλα τα προϊόντα της Ceresit είναι σχεδιασμένα για μέγιστη αξιοπιστία, εξασφαλίζοντας την ασφαλή τοποθέτηση κάθε είδους επικάλυψης δαπέδου. Δοκιμασμένα τόσο στο εργοτάξιο όσο και στο εργαστήριο, τα συστήματα δαπέδου της Ceresit εγγυώνται τα βέλτιστα αποτελέσματα σε κάθε εφαρμογή.

 

Αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα δαπέδου

Τα αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα εφαρμόζονται για την εξομάλυνση σε ιδιαίτερα αδρά υποστρώματα με ανωμαλίες ή δάπεδα με σημαντική κλίση, ή την επιπέδωση σε τραχειές επιφάνειες υποστρωμάτων με σκοπό την αισθητική και λειτουργική εξομάλυνση της τελικής επικάλυψης του δαπέδου. 

περισσότερα

Κόλλες για επικαλύψεις δαπέδου

περισσότερα

Αστάρια

Από τις σημαντικότερες εργασίες στην κατασκευή δαπέδων είναι η προετοιμασία της επιφάνειας του υποστρώματος με το κατάλληλο αστάρι. Τα αστάρια λειτουργούν ως προσφυτική στρώση μεταξύ του υποστρώματος και του κονιάματος εξομάλυνσης ή του συγκολλητικού κονιάματος που εφαρμόζεται πάνω του.

περισσότερα

Βιομηχανικά δάπεδα

περισσότερα