Αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα δαπέδου

Κονιάματα εξομάλυνσης και επιπέδωσης δαπέδου

Τα αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα εφαρμόζονται για την εξομάλυνση σε ιδιαίτερα αδρά υποστρώματα με ανωμαλίες ή δάπεδα με σημαντική κλίση, ή την επιπέδωση σε τραχειές επιφάνειες υποστρωμάτων με σκοπό την αισθητική και λειτουργική εξομάλυνση της τελικής επικάλυψης του δαπέδου.