Αστάρια

Από τις σημαντικότερες εργασίες στην κατασκευή δαπέδων είναι η προετοιμασία της επιφάνειας του υποστρώματος με το κατάλληλο αστάρι. Τα αστάρια λειτουργούν ως προσφυτική στρώση μεταξύ του υποστρώματος και του κονιάματος εξομάλυνσης ή του συγκολλητικού κονιάματος που εφαρμόζεται πάνω του.