Στόκοι σπατουλαρίσματος και φινιρίσματος

Για την προετοιμασία και το φινίρισμα τοίχων και οροφών, οι στόκοι σπατουλαρίσματος και φινιρίσματος της Ceresit αποτελούν ιδανική επιλογή. Οι στόκοι εσωτερικής χρήσης της Ceresit χρησιμοποιούνται για την εξομάλυνση των επιφανειών, την πλήρωση επιφανειακών οπών και ανωμαλιών, καθώς και για την επισκευή και το σπατουλάρισμα αστάρωμα παλιών σοβατισμένων επιφανειών. Οι στόκοι σπατουλαρίσματος της Ceresit μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα υποστρώματα και εφαρμογές, ενώ μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ προϊόντων βάσεως γύψου ή τσιμέντου. Οι στόκοι φινιρίσματος της Ceresit είναι κατάλληλοι για τη λείανση ή την τελική εξομάλυνση εσωτερικής τοιχοποιίας ή οροφών πριν την τελική επεξεργασία τους (π.χ. βαφή, τοποθέτηση πλακιδίων ή ταπετσαρίας) σε οποιοδήποτε ορυκτό υπόστρωμα όπως γυψοσανίδες ή σοβατισμένες επιφάνειες.