Πρόσθετα υλικά

Τα πρόσθετα υλικά υψηλής ποιότητας της Ceresit, όταν αναμιχθούν με το σκυρόδεμα που χρησιμοποιείστε για το έργο σας, θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις ειδικές ιδιότητές του - όπως, για παράδειγμα, διευκολύνουν την εφαρμογή, αυξάνουν την αντοχή σε παγετό, την ελαστικότητα ή την αντίσταση στη δημιουργία ρωγμών. Φυσικά, προσφέρουμε επίσης ένα πρόσθετο υλικό το οποίο θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε το χρόνο πήξεως και ξήρανσης.