Επισκευή σκυροδέματος

Τσιμεντοειδή κονιάματα, αναστολείς διάβρωσης και εποξειδικοί αναστολείς για την επισκευή, αποκατάσταση και διατήρηση κατεστραμμένων ή γηρασμένων κατασκευών σκυροδέματος και την ενίσχυση κατασκευών σκυροδέματος (π.χ. εξώστες, γέφυρες).