Τσιμέντα ταχείας πήξεως και συναρμολόγησης

Τα τσιμέντα ταχείας πήξεως και συναρμολόγησης είναι ειδικά προϊόντα τα οποία παρέχουν ασφαλή, γρήγορη και απλή λύση για διάφορες εφαρμογές - από την εξάλειψη των διαρροών μέχρι την τοποθέτηση αγκυρίων.