Κόλλες πλακιδίων

Για οποιαδήποτε εφαρμογή τοποθέτησης πλακιδίων, η Ceresit παρέχει το κατάλληλο προϊόν και υποστήριξη. Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα συγκολλητικών υλικών, που συμπληρώνονται με άριστα συνδυασμένα παρελκόμενα υλικά σε συστήματα που ικανοποιούν κάθε κατασκευαστική και λειτουργική απαίτηση. Τα τσιμεντοειδή συγκολλητικά υλικά μας είναι προαναμεμειγμώνα κονιάματα που διασφαλίζουν την άρτια τοποθέτηση πλακιδίων, πλακών από φυσικούς λίθους και μάρμαρο σε ποικιλία υποστρωμάτων.