Βασικά στοιχεία

CM 16 “Flex” Fibre Force

Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων

Περιγραφή

Για την τοποθέτηση απορροφητικών (κεραμικών πλακιδίων) και μη-απορροφητικών πλακιδίων (τεχνητού γρανίτη, κλίνκερ, κλπ.) σε παραμορφώσιμα και κρίσιμα υποστρώματα που υπόκεινται σε μικρομετακινήσεις (γυψοσανίδες, παλιές κεραμικές επιστρώσεις, ενδοδαπέδια θέρμανση, αδιάβροχες επιφάνειες, κ.τ.λ.). Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατάλληλη για επικόλληση πλακιδίων σε μπαλκόνια, δώματα και μπάνια.
Η CM 16 δημιουργεί εύκαμπτη συγκολλητική στρώση και εξισορροπεί τις θλιπτικές τάσεις σε δύσκολα υποστρώματα--ιδιαίτερα κατάλληλη για εφαρμογές ενδοδαπέδιας θέρμανσης, σε εξώστες, κτιριακές όψεις, στοιχεία προκατασκευασμένου σκυροδέματος (>3 μηνών)

  • εύκολη εφαρμογή σε εξώστες, αυλές και επιφάνειες με μόνιμη παρουσία υγρασίας, εσωτερικές ή εξωτερικές
  • κατάλληλη για εύκολα παραμορφώσιμα και δύσκολα υποστρώματα (ειδικότερα σε πλακάκι επάνω σε πλακάκι, ή υπόστρωμα OSB)
  • ανθεκτική σε δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση
  • για κεραμικά πλακίδια, πλακίδια τεχνητού γρανίτη και φυσικής πέτρας αλλά και θερμομονωτικές πλάκες.

Κλάση C2TE σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 12004

Ενδεικτική κατανάλωση: 1,4 – 3,1 kg/m2

Σχετικά προϊόντα / συστήματα