Αρμολόγηση και σφράγιση

Καμία εργασία τοποθέτησης πλακιδίων δεν θεωρείται ολοκληρωμένη χωρίς την πλήρωση των αρμών. Ως υλικά πλήρωσης αρμών, οι στόκοι αρμολόγησης παίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργικότητα και την αισθητική της τελικής επιφάνειας. Πληρώνουν τα κενά μεταξύ των πλακιδίων ώστε να εμποδίσουν τη διείσδυση του νερού, να εξομοιώσουν την αντοχή της επιφάνειας στο σύνολό της, και να εξασφαλίσουν τη συγκόλληση των διεπιφανειών μεταξύ των αρμών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όπως ακριβώς και το ίδιο το πλακάκι, οι αρμοί πρέπει να είναι ικανοί να αντέξουν υψηλές τάσεις καταπόνησης και να είναι ανθεκτικοί στο νερό. Η CERESIT προσφέρει τον κατάλληλο στόκο αρμολόγησης για κάθε εφαρμογή.