Στεγανοποίηση κάτω από τα πλακίδια

Οι επενδύσεις πλακιδίων σε χώρους σύχρονου σχεδιασμού όπως λουτρά, κουζίνες, αποδυτήρια, χώρους λουτροθεραπείας ή εξώστες διαμορφώνονται με εντυπωσιακά μοτίβα, τους χρωματισμούς και τις ποικίλες επιφανειακές υφές των υλικών. Οι επενδύσεις πλακιδίων βρίσκουν εφαρμογή συχνότερα σε χώρους με μόνιμη ή προσωρινή υγρασία. Η πλήρης προστασία έναντι της υγρασίας απαιτεί την επαγγελματική εφαρμογή συστημάτων που θα διασφαλίσουν την άριστη στεγανοποίηση του υποστρώματος, συστήματα τα οποία η Ceresit προσφέρει σε πλήρη πιστοποιημένη γκάμα υλικών για εφαρμογή κάτω από κεραμικά πλακίδα--σε εσωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, σε κτίρια ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, αλλά και εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους, με αυξημένα ή περιορισμένα φορτία υγρασίας. Με τις συστημικές λύσεις στεγανοποίησης της Ceresit, σχεδιαστές και επαγγελματίες μπορούν να είναι πάντα σίγουροι για άριστες εφαρμογές στεγανοποίησης κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων.